🇬🇧In English
Takaisin kotisivulle
Credos oy
ihmisiä katsomassa parvekkeelta horisonttiin

Missiomme on suomalaisten yritysten ja yrittäjien menestymisen varmistaminen yritysjärjestelyjen, rahoituksen ja henkilöstön palkitsemisen keinoin

Ota yhteyttä →
Ihmisiä pöydän ympärillä keskustelemessa

Arvonmääritys

Olipa kyseessä yrityksen, sen osan, osakkeiden tai liiketoiminnan myynti tai ostaminen, ammattimainen arvonmääritys varmistaa oikean hintatason kaupan osapuolten keskustelulle. Arvonmääritystä voidaan tarvita myös yrityksen rahoitusneuvottelujen tueksi.

Lisäksi arvonmääritys luo pohjan suunniteltaessa ja toteutettaessa yrityksen osakepalkitsemiseen tai optioihin liittyviä kannustinjärjestelmiä.

Tyypillisimmät yrityksen arvonmäärityksen menetelmät ovat substanssiarvon määrittäminen sekä yrityksen liiketoiminnan arvon määrittäminen. Credos Oy:n kokemuksella voidaan valita sopivin arvonmäärityksen menetelmä kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen.

Sentteja ja euroja kasoissa

Rahoitus

Yritystoiminnan tyypillisin haaste liittyy liiketoiminnassa tarvittavan rahoituksen varmistamiseen. Credos Oy:llä on laaja kokemus yrityksen rahoituskonsultoinnista. Etsimme yritykselle sopivimman rahoitusratkaisun olipa kyseessä oman pääoman ehtoinen rahoitus tai vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Myös erilaiset hybridiratkaisut, kuten vaihtovelkakirjalainat, voivat tulla kyseeseen.

Johtoajatuksemme rahoituksen järjestämisessä on yrittäjän etu: etsimme joustavimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun pankkien ja muiden rahoittajien vaihtoehdoista. Tasapainoinen ja yrityksen kehityksen mukaan joustava rahoitus varmistaa yrityksen toiminnan kaikissa tilanteissa sekä vapauttaa yrittäjän keskittymään omaan erityisosaamiseensa.

Yhteistyökumppanimme rahoitusjärjestelyissä on Finanssitaito Oy, jonka palveluita edustamme.

Mies antaa ystävälleen kortin

Palkitseminen

Motivoitunut henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Työntekijöiden motivaatio on funktio useista työhön vaikuttavista tekijöistä, mutta rahallinen kannustaminen on motivaatiotekijöistä keskeisimpiä.

Credos Oy:llä on yli 15 vuoden kokemus yrityksen johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hallitsemme osake- ja optiopohjaisten järjestelmien eri versioiden suunnittelun sekä koko henkilöstöä kannustavan henkilöstö- eli palkkiorahaston rakentamisen.

Yhteistyökumppanimme palkkio- eli henkilöstörahastojen hallinnoinnissa on Elite Palkitsemispalvelut Oy.